content top
Z Vítkova hrádku do Haslachu

Z Vítkova hrádku do Haslachu

Popis okruhu:

Vydejte se na výlet touto částí Lipenska a Mühlviertelu. Trasa vede v převážné části územím povodí Dunaje. Ano, povodí Dunaje zasahuje i do České republiky. Velkým lákadlem na této trase je možnost výšlapu na rozhlednu vybudovanou ve zřícenině Vítkova Hrádku. Odměnou za zdolání krátkého stoupání vám bude nádherný rozhled do okolní krajiny, při dobrém počasí můžete zahlédnout dokonce i Alpy. Trasu tvoří kombinace štěrkových a asfaltových cest vhodných pro trekingové kolo, co se náročnosti týče, patří k těm náročnějším zejména díky velkému převýšení. Nejnižší bod na trase je rakouské městečko Haslach an der Mühl, ležící 530 m n. m., naopak nejvýše položený je právě již zmíněný Vítkův Hrádek (1035 m n. m.).

Okruh začíná na Svatém Tomáši, kde před samotným zahájením cyklojízdy doporučujeme navštívit již zmíněný Vítkův Hrádek se zříceninou nejvýše položeného hradu v ČR a vyhlídkovou věží poskytující krásné rozhledy po širokém okolí Lipenského jezera i do sousedního Rakouska.

Po návratu zpět do osady Svatý Tomáš cyklovýlet začíná klesáním po cyklotrase č. 1021 do Pasečné, odkud z rozcestí (křížení cyklotras č. 1019 a 1033) pokračuje dále na jih ve směru na Rožnov k hranici s Rakouskem (Pasečná / Hörleinsödt).

Po přejezdu hranice dorazíme po cca 1,3 km do osady Hörleinsödt. Přes Hörleinsödt trasa dále klesá k nedalekému Haslachu an der Mühl, známému zejména svou muzejní tradicí. Vedle tkalcovského muzea a manufaktury, upomínajících na historickou tradici místního hospodářství spočívající ve zpracování lnu, se zde nachází také muzeum hudebních automatů a kupecké muzeum.

Z Haslachu an der Mühl se trasa stáčí na sever a stoupá po místních udržovaných, převážně asfaltových cestách zpět k hranicím. Po přejezdu hranice na turistickém přechodu Koranda / St. Oswald je patrný rozdíl v osídlení způsobený existencí Železné opony. Zatímco na rakouské straně jsme projížděli množstvím malebných vísek, zde se opět ocitáme prakticky v divočině – v území nikoho. Územím bývalých pohraničních osad Dolní a Horní Hraničná, které dnes připomínají v podstatě pouze staré ovocné stromy a křížek v prvním, a husté křoví v druhém případě, jedeme k rozcestí U Korandy (u bývalé osady Růžový Vrch), kde se na rozvodí Dunaje a Vltavy nachází krytá odpočívka a dřevěná informativní tabule zobrazující průběh kanálu.

Z rozcestí U Korandy pokračuje cesta po cyklotrase č. 1019 klesáním ve směru na rozcestí Janova cesta, kde zatáčí doprava a po cyklotrase č. 1033 nás poměrně táhlým, zhruba 4,3 km dlouhým stoupáním přivádí zpět na Svatý Tomáš do cíle cyklovýletu.

Zajímavosti na trase:

Svatý Tomáš

Osada Svatý Tomáš je horská vesnice spadající pod obec Přední Výtoň, ve které v současnosti žije asi 20 obyvatel a která doplatila na poválečný odsun obyvatelstva a vysídlení území v souvislosti se zřízením Železné opony. Dříve byla i tato oblast běžně obydlena, vedlo tudy několik cest spojující jižní Čechy s hornorakouskou oblastí Mühlviertel. V roce 1930 ve Svatém Tomáši žilo 193 obyvatel. Stával zde lovecký zámeček, škola z roku 1904 a několik dalších velkých kamenných domů. Po roce 1945 bylo obyvatelstvo Svatého Tomáše vystěhováno a opuštěné domy zbořeny. Šťastnou náhodou se zde zachoval poutní kostel Božího těla z roku 1347, který se po roce 1990 dočkal opravy a od roku 1997 se v něm jednou za měsíc (poslední neděle v měsíci) konají bohoslužby.

Vítkův Hrádek

Vítkův Hrádek, zřícenina nejvýše položeného hradu v ČR, se nachází na vrcholu Vítkův kámen nad osadou Svatý Tomáš. Od roku 1998 se o zříceninu hradu stará Občanské sdružení Vítkův Hrádek, kterému se podařilo zastavit kulturní devastaci této památky a provést rozsáhlé opravy včetně vybudování vyhlídkové plošiny na jeho nejvyšším místě. V létě 2005 byl Vítkův Hrádek znovuotevřen pro veřejnost a od té doby je jedním z nejvyhledávanějších turistických cílů pravého břehu Lipenského jezera.

www.vitkuvhradek.cz

Pramen léčivé vody s kaplí Hörleinsödt

Zhruba 1 km východně od osady Hörleinsödt se nachází pramen přírodní léčivé vody, který vytéká ze studánky u malebné bílé kaple ležící na malém návrší uprostřed lesů, vyzývající návštěvníky ke krátké zastávce a meditaci. Povědomí o léčivých účincích místního pramene sem již od nepaměti láká množství poutníků. Stáří Kaple léčivé vody Hörleinsödt („Heilige Wasserkapelle von Hörleinsödt“) je datováno zhruba do období kolem roku 1250.

http://www.i-feelgood.net/natur/wasserquelle/hoerleinsoedt.php

http://www.kraftort.org/Heiliges_Wasser/Osterreich/Quellen_OO/Heiliges_Wasser_Horleinsodt/heiliges_wasser_horleinsodt.html

Tkalcovské muzeum Haslach

Expozice muzea přibližuje historii jednoho z nejdůležitějších hospodářských odvětví Mühlviertlu. V rámci prohlídky se návštěvníci dozvědí množství zajímavých informací o vývoji tradice zpracování lnu, ručním a strojním tkalcovství (vývoj tkalcovského stavu až k žakarovému stroji) či modrotisku. Součástí expozice je mnoho specifických exponátů, kupříkladu mandl z roku 1823 a další stroje a zařízení, používaná v minulosti v textilní výrobě. Je zde také znázorněn postup získávání oleje ze lněného semínka. Od roku 2012 sídlí muzeum v novém areálu Textilního centra Haslach.

www.textiles-zentrum-haslach.at

www.vyletyrakousko.cz/ausflugstipp/2603858/tkalcovske_muzeum_

Muzeum hudebních automatů Haslach an der Mühl

V působivých prostorách muzea hudebních automatů v Haslachu se návštěvník dozví množství zajímavostí nejen o hudební historii a technice výroby těchto přístrojů, ale při názorných ukázkách nejrůznějších automatů, jako jsou orchestriony, zvonkohry, flašinety, gramofony, fonografy či taneční varhany, se může nechat unést do nostalgické atmosféry dávno minulých dob. V rámci prohlídky, pořádané pro individuální návštěvníky dvakrát denně zde totiž místní průvodkyně nechávají rozeznít téměř všechny exponáty. Návštěvníci mohou také nahlédnout do vnitřních konstrukcí mechanických hracích strojů, čímž je zážitek z návštěvy muzea a z poslechu ještě více umocněn.

www.vyletyrakousko.cz/ausflugstipp/2603863/muzeum_hudebnich_automatu

Kupecké muzeum Haslach

Obchodnické a kupecké muzeum přenese návštěvníky do období kolem roku 1920. V prostorách dochovaného původního stylového hokynářství je vystaveno vše, co tyto obchody ve své době běžně nabízely. Exoticky působí zejména dobové reklamní prostředky.

www.vyletyrakousko.cz/ausflugstipp/2603881/kupecke_muzeum_

Zámek Lichtenau

Zámek Lichtenau je renesančním zámkem nacházejícím se na plochém výběžku přes údolí řeky Großen Mühl. Někdejší středověký hrad byl kolem roku 1600 zásadně přestavěn a opraven a z jedné čtvrtiny kompletně přebudován. Po požáru v roce 1945 následovala postupná obnova, v jejímž rámci bylo nicméně v roce 1969 strženo celé východní a části severního křídla zámku.

http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_denkmalgesch%C3%BCtzten_Objekte_in_Lichtenau_im_M%C3%BChlkreis

Schwarzenberský plavební kanál

Unikátní technická památka vybudovaná v letech 1789 až 1822 za účelem dopravy pokáceného dřeva ze šumavských lesů k Dunaji a dále do Vídně pro její zásobování palivovým dřívím. Průběh kanálu můžete sledovat po kvalitních, nenáročných a dobře udržovaných cyklotrasách. Na kanálu se také dochovaly některé unikátní stavební prvky. Na trase tohoto cyklovýletu se nicméně s kanálem setkáte v podstatě na jeho konci, v blízkosti rozcestí U Korandy.

Leave a Reply