content top
recent posts

Cyklotrasy Lipenska

Cyklotrasy Lipenska
Nadace Jihočeské cyklostezky ve spolupráci s místními obcemi zpracovala v roce 2012 Cyklogenerel regionu Lipenska s návazností na sousední Rakousko. V rámci zpracovaného cyklogenerelu došlo k navržení a následnému proznačení několika nových...
recent from Hornoplánsko K Plešnému jezeru a na Hochficht
Popis okruhu: Nádherný a také poměrně vyčerpávající celodenní výlet z rodiště básníka Šumavy Adalberta Stiftera Horní Plané po levém břehu Lipenského jezera k jezeru Plešnému s následným přejezdem do sousedního Rakouska ke sjezdovkám vyhlášeného lyžařského areálu Hochficht. Tato cyklotrasa patří do...
recent from Lipensko Lipenský přeshraniční okruh
Popis okruhu: Tento okruh Vás zavede na zajímavá místa horní části Lipenska a severní části rakouského Mühlviertelu. Zajímavostí okruhu je, že na dvou místech překonává lipenskou přehradu pomocí přívozu, a sice v Horní Plané a Dolní Vltavici. Trasa přívozu v Dolní Vltavici je ze všech lipenských nejdelší....
recent from Stožecko Stožecký cyklookruh
Popis okruhu: Nenáročný okruh vedoucí ze Stožce přes Nové Údolí a dále směrem na jih podél hranice k památníku Josefa Rosenauera, stavitele významné šumavské technické památky Schwarzenberského plavebního kanálu, sloužícího v minulosti k plavení dřeva. Trasa dále kopíruje Schwarzenberský kanál až na Jelení...
recent from Přeshraniční okruhy Z Vyššího Brodu do Bad Leonfeldenu
Popis trasy: Trasa vás zavede do nejižnější části jižních Čech a severní části sousedního rakouského regionu Mühlviertel. Na české straně trasa prochází Přírodním parkem Vyšebrodsko. Posláním přírodního parku je ochrana krajinného rázu území s významnou přírodní a estetickou hodnotou a zachování zbytků...