//
you're reading...

Pro informaci

Projektová činnost NJC – páteřní trasy

Záběr činnosti Nadace Jihočeské cyklostezky je poměrně široký. Od koordinace rozvoje cyklistické infrastruktury přes sdružování a poskytování finančních prostředků, podporu projektové připravenosti žadatelů, řízení a asistenci celé řady projektů, ediční činnost a marketing, až k pravidelným auditům cyklistické infrastruktury a následné péči o cyklistické dopravní značení v kraji.

Celou šíří činnosti nadace prolíná klíčové téma – Páteřní síť cyklistických cest Jihočeského kraje. Páteřní cyklistické cesty Jihočeského kraje tvoří kostru celé sítě cyklotras a rozdělují kraj na dostatečně malá území tak, aby se stala výzvou obcím, svazkům obcí i mikroregionům a podnikatelům, výzvou k dalšímu rozvoji cestou propojování a napojování se na páteřní linie.

Každé páteřní cestě je nadací přidělen manažer, jehož úkolem je koordinace subjektů ležících na dané linii ke spolupráci směřující k rozvoji linie, monitoring příležitostí k financování, ponoukání samospráv k dosažení projektové připravenosti, propagace a s ní spojený marketing páteřní cyklistické cesty.

Páteřní síť jihočeských cyklistických cest je tvořena pěti liniemi:

1) Vltavská cyklistická cesta (VCC) – v terénu vyznačena, podpořena edicí mapových propagačních materiálů, stavební činnost v mnoha úsecích, linie VCC bude hostit mezinárodní cyklotrasu EuroVelo 7, součástí marketingu  propagační jízdy

2) Otavská cyklistická cesta (OCC) – v terénu vyznačena, podpořena edicí mapových propagačních materiálů, stavební činnost v mnoha úsecích, součástí marketingu  propagační jízdy

3) Cyklistická cesta Lužnice / Nežárka (CCLN) – probíhá realizace vyhledávací etapy vhodné linie a její majetkové prověření, etapa bude ukončena projektem cyklistického dopravního značení.

4) Příhraniční cyklistická cesta měla sledovat jižní hraniční linii Jihočeského kraje, tento záměr byl „anektován“ celoevropským projektem vytyčení mezinárodní cyklotrasy EuroVelo 13, neboli Cyklotrasy železné opony. Její linie v jihočeském úseku byla v uplynulých měsících projektem z dotačního titulu Cíl 3 – Fond malých projektů vyhledána, majetkově prověřena a zpracován projekt cyklistického dopravního značení. V současné době je nadací připravována projektová žádost do Regionálního operačního programu o finanční podporu dopravního značení a na doprovodnou infrastrukturu linie

5) Cyklistická cesta Zlaté stezky – zatím částečně v poloze vážně míněného záměru. Tato cesta povede z bavorského Pasova jednou větví do Prachatic a dál podél řeky Blanice dál do Putimi, kde se Blanice vlévá do Otavy. Druhá větev povede z Pasova do Vimperku a dál podél toku řeky Volyňky do Strakonic. Vimperská větev má linii vyhledánu, majetkově prověřenu a v současné době se uchází u ROPu o finanční podporu na dopravní značení a drobné stavební úpravy. Realizací této cyklistické cesty dojde k faktickému propojení Dunajské cyklostezky s Labskou.

Kontakt:

Ing. Vladimír Votřel, Nadace Jihočeské cyklostezky, tel: 602 451 749

 

Kalendář plánovaných akcí

<< Kvě 2020 >>
PÚSČPSN
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Odběr novinek

Vložte svůj e-mail a klikněte na tlačitko "Přihlásit se k odběru"

Připojte se k 380 dalším odběratelům

%d blogerům se to líbí: